Generalforsamling 20232023-02-06Indkaldelse til d. 34. generalforsamling i Fredericia Stenklub. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne ved siden af klubbens værksted i garagebygningen. Mandag d. 6. februar 2022 kl. 18.00. Stenklubben er vært ved et par stykker smørrebrød, for de der er tilmeldt. Tilmeldingsliste er i klubben. Det bliver muligt at betale medlemskab til klubben før generalforsamlingen. Det er kun muligt for medlemmer af både "Fredericia Stenklub" og "Depotgården", at have stemmeret til generalforsamlingen. Klubben eksisterer ikke uden medlemmer. Det er derfor vigtigt, at være medlem af "Fredericia Stenklub". Medlemskabet giver mulighed for at deltage i de ture, der arrangeres af "Fredericia Stenklub". Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Formandens beretning for året 2022 3. Fremlægning af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag: Fastsættelse af kontingent for 2020. 5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem og formand Randi Bæk Led (modtager genvalg) Kasserer Marie Luise Poulsen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem Jens Søe (modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem Vagn Lund (ønsker genvalg som suppleant.) 6. Eventuelt: Med klubhilsen Bestyrelsen af "Fredericia Stenklub".mødested: lokale ved klubbenantal tilmeldte: 0