Generalforsamling 20242024-02-05Indkaldelse til d. 35. generalforsamling i Fredericia Stenklub. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne ved siden af klubbens værksted i garagebygningen. Mandag d. 5. februar 2024 kl. 18.00. Stenklubben er vært ved et par stykker smørrebrød, for de der er tilmeldt. Tilmeldingsliste er i klubben. Det bliver muligt at betale medlemskab til klubben før generalforsamlingen. Det er kun muligt for medlemmer af både "Fredericia Stenklub" og "Depotgården", at have stemmeret til generalforsamlingen. Klubben eksisterer ikke uden medlemmer. Det er derfor vigtigt, at være medlem af "Fredericia Stenklub". Medlemskabet giver mulighed for at deltage i de ture, der arrangeres af "Fredericia Stenklub". Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Formandens beretning for året 2023 3. Fremlægning af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag: Fastsættelse af kontingent for 2024. 5. Valg til bestyrelsen. næstformand: Kirsten Stokholm (modtager ikke genvalg) Sekretær : Steen E. Andersen (modtager genvalg) 6. Eventuelt: Med klubhilsen Bestyrelsen af "Fredericia Stenklub". Referat fra generalforsamlingen Referat fral d. 35. generalforsamling i Fredericia Stenklub. Generalforsamlingen blev afholdt i lokalerne ved siden af klubbens værksted i garagebygningen. Mandag d. 5. februar 2024 kl. 18.00. Stenklubben var vært ved et par stykker smørrebrød, for de der er tilmeldt. Tak til vores nye medlem for lækre fastelavnsboller. Der var 14 deltagere til Generalforsamlingen. Vi har 15 medlemmer af klubben. Det var kun muligt for medlemmer af både "Fredericia Stenklub" og "Depotgården", at have stemmeret til generalforsamlingen. Klubben eksisterer ikke uden medlemmer. Det er derfor vigtigt, at være medlem af "Fredericia Stenklub". Medlemskabet giver mulighed for at deltage i de ture, der arrangeres af "Fredericia Stenklub". Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af ordstyrer og referent: Jens var referent, det var ikke nødvendigt med en ordstyrer 2. Formandens beretning for året 2023: Tak fordi at I kommer i aften. Det har været et stille år, men vi har haft flere "åbent hus arrangementer", sommerfest, stenmesse i Vissenbjerg, udflugt til Fredericia Fossilmuseum og julemik. Vi snakkede om at besøge museet 1 gang årligt, da vi har fælles interesser med dem. Vi vil også starte slibekurser og sølvkurser op. Det vil være en god ide med ture til fx. Trelde Næs forår og efterår. Kirsten stopper i klubben pga. sit helbred. tusind tak for dit arbejde i klubben. 3. Fremlægning af revideret regnskab: Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag: Kontingentet for 2024 blev fastsat til 50 kr. 5. Valg til bestyrelsen. Sekretær Steen E. Andersen blev genvalgt. Lars blev valgt i bestyrelsen Konstituerende bestyrelsesmøde er i klubben den 13. februar kl. 19.00 i klubben 6. Eventuelt: Vi lukker ned for åbningstiden torsdag aften foreløbigt pga. dårligt fremmøde, alle er velkomne til at deltage torsdag eftermiddag i stedet. Med klubhilsen Bestyrelsen af "Fredericia Stenklub".mødested: lokale ved klubbenantal tilmeldte: 0