generalforsamling for stenklubben2019-04-02Indkaldelse til d. 31. generalforsamling i Fredericia Stenklub. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne på 1. sal i Depotgårdens hovedbygning. Mandag d. 4. februar 2019 kl. 18.00. Stenklubben er vært ved et par stykker smørrebrød for de der er tilmeldt. Tilmeldingsliste hænger i klubben. Der gøres opmærksom på, at generalforsamlingen kun er for betalende medlemmer af Depotgården og Fredericia Stenklub. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Formandens beretning for året 2018 3. Fremlægning af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag: herunder fastsættelse af kontingent for 2019. 5. Valg. På valg er kasserer Vagn Lund (modtager genvalg). Bestyrelsesmedlem Kirsten Stokholm. Bestyrelsesmedlem Ole N. Pedersen. Bestyrelsesmedlem Jens Søe Nielsen Bestyrelsessuppleant ønskes. 7. Eventuelt Med klubhilsen Fredericia Stenklubs bestyrelse.mødested: depotgården