Referat fra generalforsamling2022-02-07Referat fra Fredericia Stenklub 7. februar 2022 Vi havde 9 deltagere til generalforsamlingen. 1. Valg af ordstyrer og referent Vi valgte selv at holde orden, da vi ikke var så mange fremmødte 2. Formandens beretning Tak for at I deltager i aften. Det er dejligt, at kunne mødes igen. Det har været et stille år, men der er lys forude. Vi har talt om en tur den 22.-24. april med overnatning et sted. Forslag modtages gerne. Der er også foreslået en tur til "Livslys" og "Dronningens smykkesamling". Sidste års succes med en sommerfest blev god og det kan blive en fast tradition. Det var en dejlig aften med mulighed for at kunne hygge os sammen igen. Der var stor tilslutning. Mødet til sommer kunne være den 25. juni. Stenklubben er også blevet medlem af støttegruppen for Tarup Davinde Stenmuseum. Alle medlemmer har fri adgang til museet og til at deltage i arrangementer, som museet afholder. Museet har en årlig "handels og byttedag", hvor vi kan få en bod gratis. I år er det søndag d. 14. august fra 10 - 16. Der kan arrangeres mange hyggelige kaffeture derover. Julemik kan finde sted igen, det kunne være d. 5. december, vi mangler "julenisser". Der bliver sikkert flere arrangementer i lokalsamfundet nu da "verden" er åbnet igen. Endnu engang tak for fremmødet. Randi Kommentarer til formandens beretning: Efter forslag fra deltagerne blev vi enige om at turen lå for tidligt, da det vil være for køligt til mange ting. Det kan evt. blive først i juni måned. Emmelsten Hus på Fur er til salg og lejes derfor ikke ud pt., så vi skal gå andre veje . Flere var interesseret i et besøg på "Dronningens smykkesamling". Vagn og Inga vil gerne lægge have til, ved en sommerfest d. 25. juni i år. Tak for det. Alle blev glade for medlemskabet i Tarup Davinde Stenmuseet og ser frem til diverse arrangementer. Vi kan foreløbigt selv arrangere julemik, da vi ikke er så mange i klubben pt. 3. Fremlægning af revideret regnskab Regnskabet bliver lagt i klubben, så alle kan se dette. Vi er pt. 17 medlemmer. 4.Behandling af indkomne forslag: Fastsættelse af kontingent for 2022. Det blev vedtaget at kontingentet fortsat er 50 kr. årligt. 5. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlem Steen E. Andersen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Vagn Lund blev valgt som suppleant. Valget af Marie Luise Poulsen som ny kasserer, blev godkendt af generalforsamlingen. Jens Led blev valgt som intern revisor. Anne Marie Kristoffersen blev valgt som revisosuppleant. 6. Eventuelt Vi er ved at få hjemmesiden renoveret, så den bliver mere aktiv. Dette sker fordi Depotgården og Fredericia Kommune er ved at ændre deres medieområder. Det blev også foreslået at vi taler med Depotgården om renovering af gulvene. Tak for en hyggelig generalforsamling. Formand Randi Bæk Led.mødested: depotgården